• HOTARAREA GUVERNULUI nr. 940/2006, “Regulament din 14/06/1994 de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora”;
  • NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCTIILOR, Partea a II-a - INSTALATII DE STINGERE, Indicativ P118/2 – 2013”;
  • LEGEA nr. 261 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului  nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; - LEGEA nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii;
  • LEGEA nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor republicata;
  • Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului